Olof P. Bergs Vapenhistoriska Publikationer
Efter ett långt livs samlande och svenska nätcasinon forskningsarbete om vapen, militaria och närliggande ämnen har jag försökt att här Nya roliga spel hos casinostugan göra en sammanställning av det material jag publicerat i olika tidskrifter eller medlemsblad samt i bokform. Min förhoppning är att jag med denna hemsida kan underlätta för de som är intresserade att finna mera kunskap inom de områden som jag ägnat mig åt.

I det följande anger jag i korthet de publikationer, där mina artiklar har varit införda och lämnar en förklaring till vad förkortningarna betyder. Efter artikelns namn anges kortfattat inom parentes vilket vapen artikeln handlar om, såvida detta icke framgår av artikelns namn.

I de fall artiklarna bevarats i digital form har dessa bifogats och kan klickas fram genom understrukna länkar i artikelnamnen. Böckerna finns i allmänhet att tillgå på bibliotek.

Artiklarna återfinns genom att klicka på endera av följande fyra rubriker: Blankvapen, HandeldvapenMilitaria och Historiska personer. Jag har också skrivit några ännu ej publicerade artiklar och inlägg som återfinns under Opublicerat. Mina böcker finns listade under fliken Böcker.                                 Olof P. Berg.

    OPAsvard

  Bumeragen    Organ för Svenska Vapensamlarföreningen

  Frimuraren    Svenska Frimurare Ordens tidskrift

  Samlarnytt    Medlemsblad för Samlarförbundet Nordstjärnan

  ASE               ASE-lehtiEn månatlig vapenhistorisk tidskrift, som utges i Finland

  AMM           Armémusei Meddelande, årsbok

  FMM            Föreningen Marinmuseums Vänners årsbok

  FVF               Föreningen Vaxholms Fästnings Musei årsbok

  GVS              Göta Vapenhistoriska Sällskaps småskrift

  SVF                Meddelanden -  Organ för Skånes Vapenhistoriska Förening, Malmö

  SVHS           Svenska Vapenhistoriska Sällskapets årsbok

  Varia           Organ för Svenska Vapenhistoriska Sällskapet

  VBT            Våbenhistorisk Tidskrift  utgiven av Dansk Våbenhistorisk Selskab 

Innehållsförteckning
Startsida
Blankvapen
Handeldvapen
Militaria
Historiska personer
Opublicerat
Artiklar i olika publikationer
Övrigt